Ing. Eva Ševčáková - Péče o zahrady 

Reference: 
                                                                                                                                                                          
Práce pro obce a firmy
 - s obcemi a firmami jednám napřímo, nezúčastňuji se výběrových řízení na veřejné zakázky
 • Obec Prosenice................................řez alejových stromů na návsi, výsadba stromů v obci, návrh a výsadba zeleně na hřbitově
 • Obec Líšná.......................................řez okrasných stromů na návsi, obnova trávníku na hřišti
 • Obec Pacetluky................................výsadba živého plotu kolem dětského hřiště
 • Obec Sobíšky...................................návrh a výsadba ostrůvku v obci a prostoru před OÚ, výsadba živého plotu u hřiště
 • Obec Lazníčky.................................návrh a výsadba trvalkového záhonu v obci
 • Obec Domaželice............................návrh, výsadba a pravidelná údržba ostrůvku v obci, návrh a výsadba protoru kolem pomníku Panny Marie Hostýnské mezi poli v katastru obce
 • Obec Žalkovice................................úprava břehu u božích muk, výsadba alejových stromů
 • Firma Olympus,Předmostí...............pravidelná údržba vysazené zeleně, údržba interiérových rostlin
 • Firma TES, Přerov...........................pravidelná údržba vysazené zeleně, obnova trávníku, výsadba živých plotů
 • Firma PRAMACOM-HT, Olomouc...obnova a údržba výsadby
 • Římskokatolická farnost Přerov.......úprava terénu a založení trávníku na farní zahradě
 • OC Galerie Přerov............................pravidelná údržba interiérových rostlin, realizace jarní zahrádky, výsadba truhlíků před OC
 • TEPLO Přerov..................................výsadba před zimním stadionem a sportovní halou
 • MŠ Dvořákova, Přerov.....................údržba školní zahrady, úprava terénu a založení trávníku
 • MŠ Kratochvílova, Přerov................realizace nové výsadby, údržba zeleně
 • STAVOS Vidče.................................zakládání a úpravy travnatých ploch na březích vodních toků, výsadby stromů
 • Obec Lazníky...................................výsadba alejových stromů v obci
 • Obec Šišma......................................vytvoření protierozní meze - výsadba keřů a  ovocných stromů
 • Město Přerov....................................pravidelné sečení trávníků v interblocích a údržba zeleně u pečovatelských domů, návrh a realizace okrasné zahrady za DPS v Předmostí
 • MUDr. Petr Sperling........................návrh a realizace okrasné výsadby před a za domem s ordinací
 • ZŠ a MŠ MUDr.E.Lukášové Ostrava......návrh a realizace projektu "Zelené atrium"
 • MŠ Radslavice................................návrh a realizace školní zahrady
 • Penzion U Slunce Přerov................výsadba truhlíků letničkami
 • Meopta - optika s.r.o. ......................návrh a výsadba pásu u parkoviště, založení trávníku